InterSal - Internacionalizacija savijanja lima i strojne obrade - sajamska izlaganja

Projekt sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija, Europski strukturni i investicijski fondovi

InterSal – Internacionalizacija savijanja lima i strojne obrade (Projekt KK.03.2.1.16.0048)

Projekt InterSal – Internacionalizacija proizvodnih procesa obrade metala u tvrtki Sedlar d.o.o. ima za svrhu širenje na međunarodnim tržištima sa ciljem povećanja konkurentnosti i razvoja custom made CNC strojne obrade glodanja i tokarenja te CNC savijanja, obrade lima i bravarije. Ciljanu skupinu tržišta predstavljaju partneri s potrebom za strojnom obradom i trgovačka društva u EU kao i u široj regiji. Aktivnosti obuhvaćaju analize tržišta i izlaganje na specijaliziranim tematskim međunarodnim sajamskim manifestacijama u EU. Ekonomski cilj projekta predstavlja poboljšanje ekonomskih pokazatelja kroz povećanje izvoza i ukupne rentabilnosti poslovanja.

Ukupan iznos projekta iznosi 261 776,00 HRK. Sredstava koje sufinancira EU iznose 167 776,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 31.01.2019. do 12.08.2020. godine.
Kontakt osoba za dodatne informacije Josip Sedlar: sedlar@sedlar.hr

Strukturni fondovi: www.strukturnifondovi.hr
OP konkurentnost i kohezija: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Izlaganje na sajamskim manifestacijama:

  • BAU München, 14.-19. siječnja 2019. godine München, Njemačka
  • Elmia Subcontractor, 12.-15. studeni 2019. godine Jӧnkӧping, Švedska
  • ESEF 2020, Maak Industrie, 17. – 20. ožujka 2020. godine, Utrecht, Nizozemska


Elmia sajam


BAU Munich sajamCNC savijanje lima


Projekt sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija, Europski strukturni i investicijski fondovi

SaLiSe – Uvođenje Savijanja Lima u proizvodni proces tvrtke Sedlar d.o.o. (Projekt KK.03.2.1.06.1116)
Projekt SaLiSe - uvođenja nove poslovne jedinice Savijanja Lima u tvrtki Sedlar predstavlja povećanje konkurentnosti metaloprerađivačke industrije i razvoj proizvodno-uslužne djelatnosti strojne obrade savijanja lima. Projekt obuhvaća nabavku i implementaciju nove savijačice lima / servo električne preše koja omogućava precizno savijanje lima do 3m pod svim kutovima i u svim radijusima. Aktivnosti obuhvaćaju nabavku stroja i alata te uvođenje tehnologije savijanja, transfer tehnološkog znanja, poslovnu implementaciju savijanja, pokusnu proizvodnju, marketinške aktivnosti te uvođenje novih proizvoda.

Ukupan iznos projekta iznosi 835 000,00 HRK. Sredstava koje sufinancira EU iznose 300 000,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 01.09.2017. do 01.03.2019. godine.
Kontakt osoba za dodatne informacije Josip Sedlar: sedlar@sedlar.hr

Strukturni fondovi: www.strukturnifondovi.hr
OP konkurentnost i kohezija: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/